#205 - SCRC South Moravian Chapter, Czech republic

Celonárodní Sraz 2020 Vlastějovice
29.-31.5.2020

česky english polski

Registrace zde

Česká verze


Aktualizováno: 11.3.2020 20:20

Ahoj přátelé z Southern Cruisers Riding Clubu, 
V roce 2020 pořádá SCRC celonárodní sraz chapter #310 Poděbrady.

Pozor - změna. Rok předem potvrzené provozovatelem a plánované místo Soběšín se mění na RS Radost Vlastějovice.  Kvalita ubytování je horší než v plánované Ymce, ale o to je to levnější a přístup majitelů mnohem lepší. Pevně věříme, že kvalita jídla, rychlost výčepního a otevírací doba baru tento malý handicap vykompenzuje. Dále zde neexistuje noční klid :-)

Pozor, všude v chatkách je bezpečné napětí 24V. Tudíž není možné nabíjet své telefony. Takže nechat vybít ať neotravují a nebo máme k dispozici centrální rychlo nabíjecí systém o výkonu 15kW !

Na sraz je možné přijíždět již od čtvrtka, alespoň nám pomůžete s přípravnými pracemi :-)

Budeme tomu říkat "Retro středsko All Inclusive". Zároveň, jak je nyní oblibou dělat témata, tak téma srazu je: Husákovy děti aneb silní jedinci - Koronavir nás neschvátí.

http://radostsazava.cz/

https://goo.gl/maps/ZK3wps3m18iG1q267


Registrační poplatek pro vstup na celonárodní sraz SCRC 2020 je stanoven na 450,- Kč na 1 osobu.

Cena za ubytování se skládá z ceny za noc v objektu za lůžko + nadstandard snídaně + povlečení + rekreační poplatek.

Pivo: Plzeň, Rebel

Nealko: Sodovka, Kofola

Jídlo: Po celou dobu srazu výběr z hotovek, polévek, chuťovek.Spuštění rezervace bude 13.3.2020 a potrvá do 14.4.2020.

Postupně budeme doplňovat důležité informace.

English version

Updated: 3/11/20 8:20 PM

Hi friends from Southern Cruisers Riding Club,
In 2020, the SCRC organizes a national meeting chapter # 310 Poděbrady.

Attention - change. A year previously confirmed by the operator and the planned location Soběšín is changed to RS Radost Vlastějovice. The quality of the accommodation is worse than in the planned Ymca, but it is cheaper and the approach of the owners much better. We strongly believe that the quality of the meal, the tapping speed and the opening hours of the bar will compensate for this small handicap. There is also no peace of mind :-)

It is possible to come to the meeting from Thursday, at least help us with the preparatory work :-)

We will call it "Retro All Inclusive Central". At the same time, as it is now popular to make themes, the theme of the meeting is: Husak Children.

Attention, everywhere in cottages is safe voltage 24V. Therefore, it is not possible to charge your phones. So let them run out of trouble or have a 15kW central fast charging system!

http://radostsazava.cz/

https://goo.gl/maps/ZK3wps3m18iG1q267


The registration fee for entry to the national SCRC 2020 meeting is set at 450, - CZK per person.

Price for accommodation consists of the price per night in the building according to the valid price list for bed + breakfast + recreation fee .

Beer: Pilsen, Rebel

Non-alcoholic: Soda, Kofola

Food: During the meeting a selection of cash, soups, canapes.The reservation will start on 13.3.2020 and will run until 14.4.2020.

Gradually we will add important information.

wersja polska

Zaktualizowano: 3/11/20 20:20

Cześć przyjaciele z Southern Cruisers Riding Club,
W 2020 r. SCRC organizuje krajowy rozdział spotkania nr 310 Podiebrady.

Uwaga - zmiana. Rok wcześniej potwierdzony przez operatora, a planowana lokalizacja Soběšín zostaje zmieniona na RS Radost Vlastějovice. Jakość zakwaterowania jest gorsza niż w planowanej Ymca, ale jest tańsza, a podejście właścicieli znacznie lepsze. Mocno wierzymy, że jakość posiłku, szybkość stukania i godziny otwarcia baru zrekompensują ten mały handicap. Nie ma też spokoju :-)

Na spotkanie można przyjechać od czwartku, przynajmniej pomóż nam w pracach przygotowawczych :-)

Nazwiemy to „Retro All Inclusive Central”. Jednocześnie, ponieważ obecnie popularne jest tworzenie tematów, tematem spotkania są: Dzieci Husaka.

Uwaga, wszędzie w domkach jest bezpieczne napięcie 24 V. Dlatego ładowanie telefonów nie jest możliwe. Niech rozładowanie nie przeszkadza lub mamy centralny system szybkiego ładowania o mocy 15kW!


http://radostsazava.cz/

https://goo.gl/maps/ZK3wps3m18iG1q267


Opłata rejestracyjna za udział w krajowym spotkaniu SCRC 2020 wynosi 450, - CZK za osobę.

Cena zakwaterowania składa się z ceny za nocleg w budynku zgodnie z obowiązującym cennikiem za łóżko + śniadanie w wartości  + opłata rekreacyjna .

Piwo: Pilsen, Rebel

Bezalkoholowe: Soda, Kofola

Jedzenie: Podczas spotkania wybór gotówki, zup, kanapek.Rezerwacja rozpocznie się 13.3.2020 i potrwa do 14.4.2020.

Stopniowo dodamy ważne informacje.


Nepřihlášen

Registrovaní členové:

134Pat
Jiri
134Alca
Baworak
134Ddrak
Dobrávila
Any
134Svatopluk
Libor
134Alejandro
134Rasto
Anka
Vlasta
Kryt
Dedek
134Lennie
134Mat_D
134Matt
SaM
Mira
134Acry
Ruda
Pepaiz
134Filozof
Radka
Rade
Cecil
ZZbyňa
134Vilik
Romca_B
134Stan_V
Peter ( Pi : tae)
Peter_S
Tod
134Koci
tomulli
134Vlado
134Mikuni
lachtan WEB
134Zdenek_D
134Hospa
134Ringo
Tuňák
Bobr
Pospa
Southern Cruisers Riding Club. Název, logo a jeho grafické podoby jsou registrované ochranné známky.
Logo nesmí být jakkoliv reprodukováno bez písemného svolení majitele autorských práv.
Další názvy mohou být ochranné známky jiných subjektů.

Užitečné odkazy: